Close

Pipra Block Villages & Panchayats

S.No. Name of Panchayat No. of village under Panchayat
1 Pipra 15
2 Saraiya 20
3 Tendui 18
4 Babhandih 13
5 Madhubana 6
6 Dalpatpur 11