Welcome To Palamu District

The Official Palamu websiteTwin Tiger in the Park

PANKI

1

No.of House Hold

30687

2

Geographical Area

105822.69 Acre

3

Total Population

158329

4

Total Population (Male)

80903

5

Total Population (Female)

77421

6

Total Literates

76458

7

Total Literate (Male)

45795

8

Total Literate (Female)

30663

Name Of Panchayat & No. of Village under this Block :-

S.No.

Name of Panchayat

No. of village under Panchayat

Total Population

Name Of Mukhiya

1

Sagalim

2

5857

Smt. Sona Kunwar

2

Hurlaung

6

6907

Smt. Gyanti Devi

3

Asehar

2

6476

Sh. Devsagar Ram

4

Hotai

7

6459

Smt. Tetari Devi

5

Konwai

1

5820

Sh. Pramod Kr. Singh

6

Pakariya

8

6980

Sh. Dilawar Khan

7

Tetarai

11

6743

Smt. Shanti Devi

8

Madan

7

6233

Smt. Shajda Khatun

9

Sakeldipa

14

7698

Sh. Hafijullah Ansari

10

Karar

5

8003

Sh. Shiv Shankar bhuiyan

11

Nawdiha mangalpur

9

7297

12

Nuru

5

7061

Sh. Abdul Hasan

13

Panki East

1

9642

Sh. Shankar Prasad

14

Panki West

6

1794

Sh. Nehal Ansari

15

Dandarkala

5

8001

Smt. Anti Devi

16

Dhub

6

5089

Smt. Maruni Devi

17

Ambabar

13

5622

Smt. Reta Devi

18

Loharsi

6

6291

Smt. Pamla Devi

19

Kekargrah

13

7105

Smt. Sakunti Devi

20

Sudi

7

6486

Sh. Loknath Yadav

21

Ratanpur

7

6024

Sh. Surat Oraon

22

Pagar Khurd

10

5209

smt. Sanju Devi

23

Nawdiha

10

5542

24

Kelhawa

8

6584

Smt. Kusum Bibi

25

Tal

19

7792

Smt. manju Devi

(Top)