Welcome To Palamu District

The Official Palamu website

HAIDERNAGAR

1

No.of House Hold

12145

2

Geographical Area

--------

3

Total Population

73879

4

Total Population (Male)

38642

5

Total Population (Female)

35236

6

Total Literates

42588

7

Total Literate (Male)

25944

8

Total Literate (Female)

16644

Name Of Panchayat & No. of Village under this Block :-

S.No.

Name of Panchayat

No. of village under Panchayat

Population

Name Of Mukhiya

1

Parta

4

6503

Smt. Ranju Devi

2

Khargada

3

6073

Sh. Nagendra Pd. Mehta

3

Choukadi

3

5615

Sh. Paran Ram

4

Haidernagar East

3

6529

Smt. Sima Devi

5

Haidernagar West

7

6839

Sh. Kamlesh Singh

6

Babhandi

9

5689

Smt. Vimla Devi

7

Bardanda

9

5523

Smt. Tetari Devi

8

Mokhar Kala

5

5821

Sh. Shafiullah Khan

9

Imam Nagar Barewa

4

6180

Smt. Usha Devi

10

Sadeya

3

6166

Sh.Shankar Ram

11

Bilashpur

5

5835

Smt. Kali Devi

12

Kukhi

3

7106

Sh. Yamuna Pd.Yadav

(Top)