Welcome To Palamu District

The Official Palamu website

CHHATARPUR

1

No.of House Hold

-------

2

Geographical Area

--------

3

Total Population

147459

4

Total Population (Male)

76944

5

Total Population (Female)

70515

6

Total Literates

72290

7

Total Literate (Male)

45486

8

Total Literate (Female)

26804

Name Of Panchayat & No. of Village under this Block :-

S.No.

Name of Panchayat

No. of village under Panchayat

Total Population

Name of Mukhiya

1

Kalapahar

3

4881

Sh. Hari Prasad

2

Sushiganj

13

5313

Sh. Pankaj Kumar

3

Pindrahi

11

4574

Sh. Birendra Kr. Singh

4

Kawal

5

4466

Sh Shankar Ram

5

Korhi

4

4540

Smt. Asha Devi

6

Rudwa

5

4718

Smt. khushbu Devi

7

Dali

2

4956

Sh. Amit Kr. Jaiswal

8

Murumdag

8

5132

Smt. Sarita Devi

9

Sildag

5

5207

Smt. Lilawati Devi

10

Noudiha

5

4616

Sh. Sambhu Yadav

11

Kachanpur

3

5501

Sh. Vasudev Ram

12

Dindag

12

4762

Smt. Anita Devi

13

Kaual

3

4541

Sh. Sankar Ram

14

Chhattarpur

3

5152

Sh. Pokhraj Ram

15

Charai 1

7

4647

Smt. Dulari Devi

16

Hulsam

12

4009

Sh. Harigopal Singh

17

Hutukdag

6

4737

Smt. Sabita Devi

18

Chiru

2

4301

Smt. Sunita Devi

19

Munkeri

5

5213

Sh. Dashrath Yadav

20

Masihani

2

4984

Rajiya Riwana

21

Udaigarh

7

4655

Sh. Rajendra Yadav

22

Marwa

5

4571

Smt. Yashoda Devi

23

Bara

2

4707

Smt. Anita Devi

(Top)