Welcome To Palamu District, Jharkhand

The Official website of Palamu DistrictKing Medini Ray

 


Administrative Units - Palamu

S.No. Subdivision S.No. Block S.No. Circle
1. Sadar Medninagar 1. Sadar Medininagar 1. Sadar Medininagar
2. Chainpur 2. Chainpur
3. Patan 3. Patan
4. Bishrampur 4. Bishrampur
5. Panki 5. Panki
6. Manatu 6. Manatu
7. Satbarwa 7. Satbarwa
8. Lesliganj 8. Lesliganj
9. Tarhasi 9. Tarhasi
10. Pandwa 10. Pandwa
11. Pandu 11. Pandu
12. UtariRoad 12. UtariRoad
13. Nawabazar 13. Nawabazar
14. Ramgarh
2.

Chhatarpur

15.

Chhatarpur

14.

Chhatarpur

16. Hariharganj 15. Hariharganj
17. NaudihaBazar 16. NaudihaBazar
18. Pipra 17. Pipra
3. Hussainabad 19. Hussainabad 18. Hussainabad
20. Mohamadganj 19. Mohamadganj
21. Haidernagar
 

(Top)